Pla d'infancia i adolescència

El mes de gener de 2021, el ple de l’Ajuntament de sa Pobla aprovà per unanimitat l’elaboració del Pla Local d’Infància i Adolescència del municipi. Amb aquesta decisió es mostra el compromís de tota la corporació de posar la mirada en la infància i l’adolescència a l’hora d’impulsar les polítiques socials, econòmiques, urbanístiques, culturals, esportives i de temps lliure, entre d’altres, de sa Pobla.

La primera acció que s’han duit a terme ha estat la recollida de les dades per a l’elaboració del diagnòstic que presentam en aquest document. 

Els apartats amb els que es divideix el Diagnòstic són:

a- Informació i dades de sa Pobla i de la ciutadania.
b- El resultat de les accions a rel de la recollida d’informació i detecció de necessitats. 
c- Un anàlisis DAFO
d- I finalment un apartat de conclusions. 

Volem posar en valor i agrair la participació que hi ha hagut per part dels infants, adolescent, les famílies,centre de salut, clubs esportius, centres educatius, seguretat ciutadana, associacions culturals i d’oci, serveis socials i altres empreses que treballen amb i per a la infància. 

El present Dignòstic servirà de guia per ordenar i definir les prioritats en temes d’infància i adolescència a sa Pobla i a cercar mecanismes per a que els infants i adolescents siguin òrgans actius i participatius on l'opinió dels quals pugui influir en les decisions de caràcter municipal.

Una agraïment especial a l’equip dels serveis socials de l’Ajuntament de sa Pobla i a la col·laboració de l’associació Pa i Mel com a agents impulsors del futur Pla Local d’Infància i Adolescència.

Vos convidam a seguir essent agents participatius d’aquest procés i que treballem tots i totes per a la defensa dels drets i l’atenció a la infància i adolescència de sa Pobla. 

Sa Pobla, setembre 2022

Llorenç Gelabert Crespí, Batle de sa Pobla.