Sa Rua de primavera 2022

Sa Rua de primavera 2022

SA RUA DE PRIMAVERA 2022

L’Ajuntament de sa Pobla, amb l’objectiu de potenciar la participació activa dins les festes de Carnestoltes 2022, organitza el concurs de SA RUA DE PRIMAVERA i n’elabora les bases següents per a poder participar-hi. SA RUA DE PRIMAVERA 2022 tindrà lloc dissabte dia 7 de maig de 2022, però si s’hagués de suspendre, com a conseqüència de les condicions meteorològiques, es faria el diumenge 8 de maig de 2022.

Article 1. Modalitats de participació.

Les persones, agrupacions o col·lectius que vulguin participar dins Sa Rua, s’hauran d’inscriure, EXCLUSIVAMENT, DINS UNA de les següents modalitats:

1. Modalitat de CARROSSA: Són aquelles agrupacions, formades per 8 o més persones, que vagin disfressades i que usin un vehicle de grans dimensions (camió, tractor amb remolc de 4 rodes o més, decorat i amb personatges disfressats amb motiu de la desfilada, sigui a baix, damunt o en ambdós llocs del camió o remolc)

NOTA IMPORTANT: Les dimensions del remolc no poden superar les següents dimensions: MÀXIM de 12 metres de llargària i 4 metres d’altura, comptats des del terra.

2. Modalitat de COMPARSA: Són aquelles agrupacions, formades per 8 o més persones, que vagin disfressades i que figurin en una desfilada. En cas de vehicles de 2 rodes i turismes es considerarà també comparsa.

NOTA IMPORTANT:

- Les comparses poden dur plataforma per posar música, però si hi van persones disfressades a damunt, hauran de concursar dins la modalitat de CARROSSA (únicament hi podrà pujar algú, només en cas de necessitat justificada).
- En el cas dels turismes, únicament hi podrà anar el conductor a l’interior.
- La plataforma es podrà decorar a lliure elecció.

3. Modalitat ESCOLES: Hi podran participar APIMAS i/o centres escolars. Són aquelles agrupacions, formades per 8 o més persones, que vagin disfressades. Hi podran participar com a comparses, carrosses o en ambdues opcions.

4. Modalitat de PARELLES o GRUPS: Són aquelles agrupacions formades entre 2 i 7 persones que vagin disfressades i figurin dins la desfilada.

5. Modalitat INDIVIDUAL: És aquella persona disfressada que figura dins la desfilada.

Article 2. Inscripcions.

Les inscripcions es faran a l’Ajuntament de sa Pobla, a partir del 28 de març i fins al dia 28 d’abril. L’horari serà de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h. Els participants hauran d’emplenar el full d’inscripció amb totes les dades i rebran un dorsal que, durant la desfilada, hauran de posar en un lloc visible i, en el cas dels vehicles, en la seva part frontal, per a una major comoditat del jurat.

- Només hi podran concursar les persones, agrupacions o col·lectius que estiguin degudament inscrites dins el termini establert.
- Fora del termini d’inscripció, es podrà participar però NO podran entrar dins el concurs ni rebre el premi de participació.

Article 3. Puntuacions.

El jurat procedirà a realitzar les puntuacions (de 0 a 10) seguint els criteris següents:

Escenografia, coreografia i decorat

Material reciclat o reutilitzat

Vestuari i maquillatge

Criteri general del jurat (creativitat, originalitat, comportament i interacció amb els espectadors )

La puntuació anirà de 0 a 10, essent 0 la més baixa i 10 la més alta. Es facilitarà una plantilla de puntuació al jurat perquè pugui avaluar cada modalitat del concurs.

Download attachments:

Marca Sa Pobla
logo fundacio