L'Ajuntament de sa Pobla penalitza els incompliments del servei de neteja urbana

L'Ajuntament de sa Pobla penalitza els incompliments del servei de neteja urbana

Un any després de l'inici de la nova concessió del servei de neteja, la
regidoria de Serveis Urbans de l'Ajuntament de sa Pobla ha revisat les
dades generals del grau de compliment. Respecte a la passada
contracta, s'ha duplicat el volum de la recollida de residus a la via
pública (passant de 17 a 32 tones mensuals). A més, el nou contracte
ha suposat una millora tant amb el nombre d'operaris dedicats al
servei com amb el tipus de maquinària que es disposa.

Penalitats i indemnitzacions
Fruit del seguiment de la nova concessionària, la regidoria de Serveis
Urbans ha detectat mancances en el compliment del contracte.
L'Ajuntament de sa Pobla s'ha vist amb l'obligació d'interposar
sancions de tipus lleu per incompliment puntual de les millores i una
falta greu que ascendeixen a la xifra de 17.000 euros.

A més, tal com indica l'informe tècnic de seguiment del contracte, s'ha
detectat una infradotació dels serveis de fregat i aigualeig, conceptes
pels quals el Ple de l'Ajuntament de sa Pobla, com a òrgan
contractant, sol·licita una indemnització per valor de 21.500 euros, que
l'empresa haurà d'abonar en un termini de quinze dies.

Tot i haver millorat la neteja viària, l'Ajuntament de sa Pobla hi està a
sobre, revisant i sancionant el que no es compleix. No podem oblidar
que és un contracte molt important per l'Ajuntament i per això cal
control i responsabilitat.
Marca Sa Pobla
logo fundacio