Avís
  • JUser: :_load: No es pot carregar a l`usuari amb id: 284
Assignacions retributives als membres corporatius

Assignacions retributives als membres corporatius

El batle, el Sr. Llorenç Gelabert Crespí, amb una dedicació parcial del 50%, té una retribució íntegra anual de 19.000 € bruts, distribuïda en 12 pagues iguals.

Hi ha dues dedicacions exclusives per als tinents de batle, la Sra.Francesca Mir Serra i el Sr. Antoni Simó Tomàs Canyelles, amb una retibució anual de 26.000€ bruts, distribuïda en 12 pagues iguals.

Hi ha dues dedicacions parcials del 92,30% per als tinents de batle, el Sr. Joan Pérez Comas i el Sr. Biel Ferragut MIr, amb una retribució anual de 24.000€ bruts, distribuïda en 12 mensualitats iguals.

Assignacions per assistències als òrgans col·legiats de l’Ajuntament
(No afecten als qui tenen dedicacions excluives o parcials)
Assistències als plens municipals: 180 €/sessió.
Assistències a la Comissió Informativa de Plens: 170 €/sessió
Assistències a la Junta de Govern: 110 €/sessió
Assistència a Juntes de Portaveus: 150 €/sessió
Assistència a la Comissió Especial de Comptes: 150 €/sessió
Assistència a altres Comissions Informatives: 150 €/sessió

La quantitat màxima anual que podrà meritar qualsevol regidor per assistències als òrgans col·legiats, que no tenguin a l'Ajuntament ni dedicació exclusiva, ni parcial, serà de 15.000€.

Assignacions per grups polítics amb representació municipal
Cada grup polític percebrà un component fix de 500€ anuals.
Cada grup polític percebrà un component variable de 891,67€ anuals per cada regidor integrat a un grup polític municipal. El total de la despesa que es meritarà anualment per aquest concepte serà de 17x891,67= 15.158,39€.
L'import màxim d'aquesta despesa serà de 17.658,39€.

Marca Sa Pobla
logo fundacio