Si recicles pagues manco

Si recicles pagues manco

L'Ajuntament de sa Pobla aposta decididament per millorar la gestió dels residus municipals. Volem augmentar els percentatges de recollida selectiva per ser un municipi més sostenible ambientalment i econòmicament. Per això, en aquest apartat del web municipal, trobareu tot allò que està relacionat amb la correcta gestió dels residus de casa vostra.  Més info
Marca Sa Pobla
logo fundacio