Preguntes procés d'estabilització

  • Read 577 times

S'adjunten les preguntes referents al pla d'estabilització de l'Administració Local, que regula la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

També les podeu trobar, juntament amb més informació, al següent enllaç: 

https://intranet.caib.es/sites/mesatemporalitat/es/administracian_local/

18/01/2023 - S'ha actualitzat a la darrera versió. 

Pla d'infància i adolescència de sa Pobla

  • Read 787 times

El mes de gener de 2021, el ple de l’Ajuntament de sa Pobla aprovà per unanimitat l’elaboració del Pla Local d’Infància i Adolescència del municipi. Amb aquesta decisió es mostra el compromís de tota la corporació de posar la mirada en la infància i l’adolescència a l’hora d’impulsar les polítiques socials, econòmiques, urbanístiques, culturals, esportives i de temps lliure, entre d’altres,  de sa Pobla.

La primera acció que s’han duit a terme ha estat la recollida de les dades per a l’elaboració del diagnòstic que presentam en aquest document. 

Els apartats amb els que es divideix el Diagnòstic són:

a- Informació i dades de sa Pobla i de la ciutadania.
b- El resultat de les accions a rel de la recollida d’informació i detecció de necessitats. 
c- Un anàlisis DAFO
d- I finalment un apartat de conclusions. 

Volem posar en valor i agrair la participació que hi ha hagut per part dels infants, adolescent, les famílies,centre de salut, clubs esportius, centres educatius, seguretat ciutadana, associacions culturals i d’oci, serveis socials i altres empreses que treballen amb i per a la infància. 

El present Dignòstic servirà de guia per ordenar i definir les prioritats en temes d’infància i adolescència a sa Pobla i a cercar mecanismes per a que els infants i adolescents siguin òrgans actius i participatius on l'opinió dels quals pugui influir en les decisions de caràcter municipal.

Una agraïment especial a l’equip dels serveis socials de l’Ajuntament de sa Pobla i a la col·laboració de l’associació Pa i Mel com a agents impulsors del futur Pla Local d’Infància i Adolescència.

Vos convidam a seguir essent agents participatius d’aquest procés i que treballem tots i totes per a la defensa dels drets i l’atenció a la infància i adolescència de sa Pobla. 

Sa Pobla, setembre 2022

Llorenç Gelabert Crespí, Batle de sa Pobla.

Xesca Mir Serra, Regidora de Benestar Social i Joventut

Certificat persona física

  • Read 1759 times

SOL·LICITUD DE CITA PRÈVIA PER ACREDITACIÓ D'IDENTITAT PER CERTIFICAT DIGITAL

Prèviament a l'acreditació d'identitat els ciutadans han de sol·licitar el certificat digital mitjançant la web de la FNMT. Rebran un correu de la FNMT amb un codi que han de dur, juntament amb un document d'identitat amb fotografia, quan vagin a l'oficina per l'acreditació.

INFORMACIÓ IMPORTANT: Imprescindible per l'acreditació de la identitat dur el codi de la FNMT.

Per veure com s'ha de realitzar el tràmit complet heu d'accedir al web de la Fábrica nacional de Moneda.

Tambè pot descarragar-se el Manual de Sol·licitud de Certificat de Persona Física de la FNMT que trobarà a continuació i en el qual es detallen els passos a seguir durant tot el procés.

Marca Sa Pobla
logo fundacio