Benestar i drets socials

La Cartera Municipal de Serveis Socials que garanteix el dret a la ciutadania a la informació sobre els serveis comunitaris bàsics de la seva competència es troba en període d'aprovació inicial.

D'una banda, descriu l'organització dels serveis socials comunitaris bàsics de l'Ajuntament com accés al sistema públic de serveis socials proper a la ciutadania i, d'altra banda, defineix el conjunt de serveis, prestacions, tràmits i actuacions de prevenció, atenció i promoció social que es presten directament des de l'Ajuntament i en col·laboració amb les entitats del tercer sector.

La Regidoria de Drets i Benestar socials ha impulsat aquesta inciativa, i des de la seva aprovació s'obre un període d'exposició pública perquè, qui ho trobi oportú, faci les aportacions que consideri per millorar el reglament en qüestió. El període d'exposició pública és comptador des de la publicació al BOIB.

Carrer Curt, 4
971 542 118
971 542 400
971 862 131
ssocials@ajsapobla.net

39.768941098923, 3.0240640641568