Batles

 • 1979-1983- Rafel Serra (Independents) 
 • 1983-1987- Antoni Torrens (Convergència Poblera)
 • 1987-1991- Vicenç Soler/J Joan Capó (Convergència Poblera)
 • 1991-1995- Jaume Font (PP, UM, CP)
 • 1995-2003- Jaume Font (PP)
 • 2003-2007- Antoni Serra (PP)
 • 2007-2011- Joan Comes (IXSP, PSOE, PSM)
 • 2011-2015- Biel Serra Barceló (PP)
 • 2015-2019- Biel Ferragut (El Pi, PSM, PSOE)
 • 2019-2023- Llorenç Gelabert Crespí (El Pi, IXSP, Més, PSOE)
 • 2023-actualitat- Biel Ferragut (IXSP, Més, PSOE, El Pi)