Cultura

L’àrea de Cultura és la responsable de l’organització de les activitats culturals que se celebren a sa Pobla de cap a cap d’any. La seva activitat principal és promocionar la cultura i el patrimoni, donar suport a les iniciatives ciutadanes i a les activitats dels sectors culturals. Aquesta àrea, a més, gestiona diferents espais:

- Can Planes - Espais d’Art i Cultura. +34 971 54 23 89.
- Sa Congregació. +34 971 54 41 11.
- Centre de Cultura es Rafal. +34 971 54 28 19.
- Arxiu Municipal de sa Pobla - Can Cirera Prim. +34 674 120 069.

Arxius adjunts

Source URL: https://sapobla.cat/cultura