Educació

L’àrea d’Educació treballa per millorar la qualitat educativa del nostre municipi des de l’exercici de les nostres competències. Donam suport bàsic als centres educatius, promocionam el Consell Escolar, gestionam l’Escoleta Municipal Huialfàs i promovem activitats on pugui participar el conjunt de la comunitat educativa.


Source URL: https://sapobla.cat/educacio