Policia tutor

FIGURA DE POLICIA TUTOR:

Des de l’any 2005 aquesta policia local disposa d’un agent de policia tutor, les seves tasques principals són: control i presència policial al temps de descans (patis) dels centres escolars; control del consum d’estupefaents als centres escolars, fil directe entre pares i fills, conflictes dels menors als centres escolars, control de l’assetjament escolar, absentisme escolar etc..


Source URL: https://sapobla.cat/policia-tutor