Regidoria de Benestar Social

Coordinació amb l’àrea de Serveis Socials en els seus diversos programes assistencials: Servei d'Informació i d'Orientació, Servei de Suport a la Unitat de Convivència, Servei d'Ajuda a Domicili (SAD), Servei de Menjar a Domicili, Servei d'Acompanyament i de Suport en l'Àmbit Familiar, Servei de Teleassistència i integració de la immigració.
Coordinació amb el Centre de Dia per dur a terme els diferents programes: Atenció Psicològica, Servei de Prevenció i d'Inserció, Servei d'Allotjament i de Convivència, Prestacions Econòmiques.
Relacions amb les associacions de la tercera edat i entitats que tenguin per objecte l’atenció d'aquest col·lectiu, persones discapacitades i altres grups. Inclou les relacions amb lInstitut Mallorquí de Serveis Socials i amb la Conselleria competent del Govern de les Illes Balears.


Source URL: https://sapobla.cat/node/13950