Esports

L'àrea d'Esports té per objectiu impulsar una política esportiva de proximitat, amb l'esport com a eina per a l'educació, la salut, la formació, la transmissió de valors positius, la inclusió i la millora de la cohesió social. També donar suport al teixit esportiu del municipi.

Des de l'àrea d'Esports s'organitzen diferents proves esportives al llarg de l'any, s'ofereixen subvencions per aconseguir un accés universal a la pràctica esportiva i s'ofereixen activitats esportives adreçades a la població en general.


Source URL: https://sapobla.cat/node/13768