Regidoria de Manteniment i Serveis

Gestió dels serveis bàsics del municipi, com l'aigua potable, el clavegueram i la planta potabilitzadora, la neteja viària, l’enllumenat, el mobiliari urbà, els edificis municipals i el mateniment dels parcs i jardins. Incloent les vies públiques urbanes i rurals.