Exposició pública Cens electoral eleccions al Parlament Europeu de 9 de juny 2024

26-Abril-2024

De conformitat amb els articles 39.2 i 39.3 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, Orgànica del Règim Electoral General, el cens electoral per a les eleccions de dia 9 de juny de 2024 es troba a disposició dels interessats per a la seva consulta i reclamacions. 

El mateix es podrà consultar en el Departament d’estadística de l’Ajuntament de sa Pobla (Plaça Major, 1) entre els dies 22 i 29 d’abril, en horari laboral, prèvia identificació dels interessats. 

Igualment es podrà consultat a la pàgina web www.ine.es, mitjançant certificat electrònic reconegut. 

Dintre del termini anterior, es podran formular reclamacions dirigides a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral.