SERVEI LINGÜÍSTIC

El Servei Lingüístic és una eina d’assessorament destinada a millorar els usos lingüístics i incidir en els procediments administratius i en la resta d’activitats que duen a terme les diferents àrees de l’Ajuntament, pel que fa a l’ús de la llengua catalana.

En la mesura de la disponibilitat, a més, poden adreçar-s’hi les persones, a títol individual, les associacions i també les empreses privades (comerços, bars….) per consultar aspectes relacionats amb la redacció de documents en català (notes, factures, models de documents, cartes…), fer petites correccions, etc.

Carrer Asalto, 14
971 54 28 19
xcantallops@sapobla.cat

39.77019868002, 3.02358234679