Centres educatius

CEIP sa Graduada
Carrer dels Fadrins s/n
971540148
ceipsagraduada.sapobla@educaib.eu
Col·legi Sant Francesc d'Assís

Infantil, primària i secundària.
 

C/ Lluna, 11
971 862 703
sfrancescdp@planalfa.es
IES Can Peu Blanc
Camí de Gaieta s/n
971540812
iescanpeublanc@educaib.eu
CEIP Tresorer Cladera
Carrer Mercat, 63
971862086
ceiptc63@gmail.com
CEIP Son Basca
Carrer del Mestre Arabí, 18
971862344
ceipsonbasca@educacio.caib.es
Escoleta Municipal Huialfàs
C/ de s’Oli, s/n
673250642
673250972
escoleta@ajsapobla.net
CEPA Sa Pobla
Carrer del Mestre Arabí, 15
971542705
cepasapobla@gmail.com
CEIP Vialfàs
C/Renou, 159
971540648
vialfas@ceipvialfas.com
CEIP Nou
Parc Can Cirera Prim
971 862 466
601 988 187
ceipnoudesapobla@educaib.eu
CEI Confits
C/ Lluc, 45
971 54 02 12
coordinacio.confits@gmail.com
CIFP Joan Taix
Carrer del Mestre Arabi, 15 07420 – sa Pobla Illes Balears
971 54 00 08
cifpjoantaix@educacio.caib.es