Biblioteca Humana

Date of the day
26-April-2024
Data fi
26-April-2024
Es Rafal
19 h
0 €

39.770172291943, 3.023589849472

L'objectiu és compartir experiències a través del contacte humà.
A les biblioteques humanes la idea no és prestar llibres, sinó compartir històries personals per trencar estereotips i apropar realitats que en la majoria dels casos ens semblen molt allunyades de la nostra vida diària.
La biblioteca deixa de ser un simple depòsit de llibres i informació, i  passen a ser una part sensible de la comunitat i un agent de canvi.