Jornades d'estudis locals

Les Jornades d’Estudis Locals (JEL) de sa Pobla sorgeixen per promocionar i divulgar treballs d’investigació inèdits sobre aspectes diversos relacionats amb el nostre poble. Durant uns dies, els autors d’aquests estudis els exposen, de manera resumida, en sessions públiques, al final de les quals hi sol haver un intercanvi de consideracions amb el públic assistent.

Les I JEL de sa Pobla varen tenir lloc del 8 al 10 de març de 2007, foren organitzades per la delegació poblera de l’OCB, i publicades l’any següent, any que varen tenir lloc les II JEL, amb els mateixos organitzadors.

No fou fins al 2013, del 18 al 20 d’abril, que es reprengueren les Jornades amb la tercera edició, fet que coincidí amb la publicació de les anteriors. A partir de l’any 2013 hi ha hagut una convocatòria de Jornades cada dos anys.

Podeu consultar totes les comunicacions de les Jornades d’Estudis Locals de sa Pobla a la biblioteca municipal.