Igualtat

L'Àrea d'Igualtat de l'Ajuntament sa Pobla es va crear l'any 2017, amb la signatura del conveni amb el Consell de Mallorca per a la creació de l'Espai Dona. Tot i haver creat l'àrea, no hi havia personal tècnic. La regidoria d'aquell moment, conjuntament amb l'Agent d'Igualtat del Consell de Mallorca i una treballadora de l’ajuntament, impulsaren totes les activitats dins l'àmbit d'igualtat que es feien al municipi. 

Al novembre de 2021 sa Pobla comptà amb la primera agent d’igualtat gràcies a una subvenció (1 any de durada) de l’IBDona i posteriorment també s’incorporà una tècnica del programa Joves Qualificats fins el novembre de 2023. 

Des de llavors s’han aprovat 2 plans d’Igualtat (I pla d’igualtat 2017-2021) (II pla d’igualtat 2023-2027), es va crear la mesa per a l’abordatge de les violències masclistes al 2021. 

L’Àrea d’igualtat continua impulsant accions en el marc del II pla d’Igualtat de l'Ajuntament de sa Pobla i també fa, realitza i promou activitats de prevenció i conscienciació amb els centres educatius del municipi i també amb la resta de la ciutadania.

 Competències: 

  • La promoció de la transversalitat de la igualtat de gènere a les accions de totes les àrees de l'Ajuntament. 
  • La promoció de la igualtat i de la prevenció de la violència de gènere a tot el municipi i a tots els àmbits. 
  • A més, de forma conjunta amb el Consell de Mallorca, la funció de gestió d'aquests, programant les seves activitats.
Attached files