Equipaments esportius

L’ àrea d'Esports de l'Ajuntament de sa Pobla és la responsable de la promoció, conservació, control i gestió de les instal·lacions esportives municipals. així com el manteniment, la restauració i la seva administració i planificació. Ara per ara, el nostre municipi disposa dels següents equipaments esportius:

 • 1 camp de futbol de gespa natural amb graderies
 • 1 camp de futbol de gespa artificial
 • 4 pistes de tennis
 • 1 piscina exterior olímpica
 • 1 piscina petita 6x4m
 • 1 piscina coberta 25x12m
 • 1 pavelló
 • 1 pavelló semicobert
 • 1 pista d'atletisme 370 metres de corda (no homologada)
 • 2 sales polivalents
 • 1 pavelló M3 (IES Can Peu Blasnc)
 • 4 gimnasos d'ús compartit amb centres educatius (Vialfàs, sa Graduada, Tresorer Cladera i Son Basca)
 • 5 pistes exteriors (bàsquet i futbet): Vialfàs, sa Graduada i Son Basca
 • 1 skate park
 • 1 pista exterior de bàsquet i futbet

Per més informació cridau al 971 862 046 / 664 246 439

OBJECTIUS

 • Facilitar l'ús de les instal·lacions esportives municipals a les entitats esportives del municipi, preferentment, i a aquelles que, pel seu caràcter formatiu o d'esplai, no tinguin una finalitat lucrativa.

 • Promoure i donar suport a les associacions i entitats esportives locals amb l'objecte d'estimular la creació d'activitat esportiva al municipi i aconseguir una oferta variada.
 • Gestionar i fer el seguiment dels programes municipals de promoció de l’esport a tots els nivells (esport escolar i de lleure; esport salut i de competició), donar suport a les activitats de foment i de relació amb les entitats esportives, organització d’esdeveniments esportius (Duatló, sa Llego, Mitja Marató, Cursa Memorial Pere Pixedis, Brutal running i Brutal Kids, etc) i accions formatives adreçades als diferents agents esportius de la ciutat.
 • Promoure de manera general l'activitat física i l'esport i desenvolupar la cultura esportiva de la població dins de l'àmbit municipal.
Equipaments esportius